שאלות נפוצות

הזמנות לא מסופקות במלואן, מה יכולה להיות הבעיה?


1. אין מדיניות מלאים. 2. יש מדיניות מלאי שאינה מעודכנת. 3. יש מדיניות מלאי וחסרים הכלים המתאימים לאכוף את מדיניות המלאי. 4. אמינות המלאי לא טובה (מערכת מול בפועל). 5. המחסן אינו מאותר או יישום האיתורים במערכת המידע - חסר. 6. הכמות המוגדרת באיתורה ליקוט - אינה מתאימה. 7. שתף עובדים בבעיה ובחן את תשובתם.
יש הרבה טעויות ליקוט. מה יכולה להיות הסיבה?


1. בקטלוג הפריטים יש פריטים כפולים. 2. יחידות המידה אינן מנוהלות כראוי. 3. פריטים דומים סמוכים אחד לשני. 4. אין זהות חד ערכית לכל פריט. 5. זיהוי הפריט אינו ברור (סימון פריט בתווית). 6. אין ולידציה טובה מספיק לתהליך הרענון כך שהמרענן מרענן פריט שגוי או מניח באיתור שגוי. 7. פריטים נכנסים למחסן בטרם הוזנו למערכת המידע. 8. פריטים תחליפיים אינם מנוהלים כראוי. 9. החזרות אינן מסודרות ונארזות כראוי. 10. הוצאת חשבונית לפני תעודת משלוח. 11. בדוק שלא ממחזרים מק"ט ישן בפריט חדש.
המלגזן לא מספיק לבצע את עבודתו. מה עושים?


1. אתר את המחסן ופעל לסימון וזיהוי משטחים, ייצר שגרות עבודה של דיווח מיקום למערכת כלשהי. 2. הפרד את פעילות המלגזה מפעילות המלקטים באמצעות אזורי עבודה שונים או באמצעות זמני פעילות לכל סוג פעילות (כניסה/יציאה). 3. בחן את העומס המותר למלגזה ביחס למשקל הסחורה: החלף מלגזה או הקטן משטחים. 4. נצל את גובה המחסן ובמידת הצורך החלף מלגזה או בחן את האפשרות להחליף תורן. 5. בחן את סוג המשטחים בשימוש המחסן ובחן את האפשרות להחליף שיניים או להחליף את סוג המשטחים. 6. בחן את רוחב המעברים ובמידת הצורך והאפשרות הרחב מעברים או החלף מלגזה. 7. בחן שימוש במערכת מידע באמצעות מסופונים RF אשר תקל על המלגזן.
אין מקום במחסן. מה לעשות?


1. בדוק את רמת המלאים. 2. בדוק, האם כל האיתורים מנוצלים ? אם לא, נסה להבין מדוע. 3. בדוק מלאי מת. האם מאוחסן, מתי יפונה מהמחסן. 4. בדוק הלימה בין מערכת לבין בפועל. יתכן שממשיכים לרכוש סחורה למרות שלא נדרש. 5. בדוק את הנדסת האחסון וודא שמתקני האחסון מתאימים לתצורת הסחורה המאוחסנת. 6. בדוק את כלי השינוע וודא התאמתם למשקל הסחורה, לגובה האחסון ורוחב המעברים. 7. בדוק האם ניתן לצמצם סחורות שמפוזרות.
אמינות מלאי נמוכה. מה לעשות?


1. האם תהליך הקבלה מסודר ומאורגן (הקפדה על זיהוי פריט, הקפדה על סימון פריט, ספירת כמויות בעמדת הקבלה לפני שמשתמשים בסחורה, הקפדה על ספירה מהסחורה אל התעודה ולא להיפך). 2. האם תהליכי קבלת החזרות, סדורים? 3. בדוק האם כל תנועות המלאי מדווחות? 4. בדוק האם יש תנועות מלאי שמדווחות בדיעבד? 5. בדוק האם יש תהליכי המרת פריט לפריט אחר? 6. בדוק מיקום פריטים דומים במחסן. 7. האם יש מצב שבו רק המלגזן יודע היכן הפריט ממוקם וכמה יש ממנו - בעיה חמורה. 8. האם קיים תהליך של דיווח סחורה פגומה והוצאתה מהמחסן?
אנחנו רוצים מערכת WMS. איך מתחילים?


כדאי להתייעץ עם יועץ לוגיסטי, אבל אם לא אז: 1. בדוק האם בכלל הנדסת המחסן מסוגלת להכיל מערכת WMS: - איתור המחסן. - איתור לכל פריט. - מתקני אחסון. - וכו' 2. בדוק היקפי פעילות (ועל פיהם תבדוק כדאיות ראשונית): - כמות הזמנות יומית. - כמות שורות ליקוט יומית. - מגוון פריטים פעיל. - כניסת סחורה. 3. אפיין במסמך, את התהליך הפונקציונאלי הרצוי והמושלם (הנח שהכל אפשרי - זה לא הזמן להתחיל לוותר על פונקציונאליות) 4. המערכת עובדת על שרת ייעודי ולכן החומרה חשובה. בדוק שבאפיון מוכלים סעיפים כגון: - בקש מאפיינים של השרת. - מאפיינים של מערכת הפעלה על השרת. - מאפיינים של בסיסי הנתונים על השרת. - גודל הדיסק. - וכו'. 5. אפיין את ציוד הקצה שהמערכת עובדת איתו: - מסופוני RF (מלקט, מנהל, מלגזן) - מספסות ברקוד. - סורקים. - פריסת WIFI במחסן. 6. המערכת צריכה לעבוד בארגון שלך שכנראה אינו מיומן במערכות אלו. בדוק שמוכלים הסעיפים הבאים: - תהליך האפיון המפורט. - ממשקים עם מערכות אחרות בארגון. - הסבות נתונים. - הדרכה פרונטלית - הדרכה on the job - הטמעה. - שירות רגיל. - שירות דחוף. 7. לוחות זמנים. 8. בקש הצעות מחיר על סמך אפיון הצרכים. 9. בדוק הצעות מחיר והשווה בין הספקים השונים.
אנחנו רוצים לעבור מחסן. מה עושים?


כדאי להתייעץ עם יועץ לוגיסטי, אבל אם לא אז: 1. נתח פעילות בהווה ובעתיד: - נפח אחסון פר פריט. - נפח תנועה פר פריט. - תצורת האחסון. - מגוון פריטים פעיל. קטגוריות פריטים. - כניסות סחורה ביום, כמות ושטח נדרש להם. - סוג משאיות נכנסות. - כמות הזמנות מוכנות ממתינות ושטח נדרש להן. - כמות משאיות יוצאות לפי סוג. - וכו' 2. אפיין את האתר ע"פ ניתוח הפעילות: - כמות פתחים וגודלם. - שטח חצר תפעולית. - שטח בנוי. - גובה מחסן - סוג כלי השינוע. - וכו' 3. חפש אתר מתאים ע"פ האפיון (הקמה של אתר חדש או כניסה לאתר קיים והתאמתו). 4. בצע תכנון מפורט למערכות (מידוף וכלי שינוע). 5. הוצא מכרזים למידוף, כלי שינוע.

מידע מקצועי נוסף