גלגלי הצפון לוגו

גלגלי הצפון 2002 בע״מ

החברה עוסקת במתן שירותי לוגיסטיקה לארגונים אחרים.

במסגרת הפרויקט:

  • החברה רכשה מערכת WMS מסוג Made4Net.

  • בצעתי אפיון של התהליכים לכל הלקוחות של החברה כולל תרשימי תהליכים המתארים את זרימת החומר וה DATA.

  • גיוס כ"א מתאים לעבודה במתכונת החדשה באתר.

  • אתר בשטח של 4,200 מ"ר ונמצא במגדל העמק.

  • מגוון פריטים פעיל של אלפי מקטים.